Johdon analytiikkapalvelut

Datalla on arvoa vain, jos sitä osataan hyödyntää oikein. Siirtyminen liiketoimintalähtöiseen tiedon hyödyntämiseen ei kuitenkaan tapahdu itsestään tai yön yli - kyseessä on muutosprosessi. Autamme tämän muutosprosessin haasteissa: analytiikkatarpeiden hallinnassa ja priorisoidussa toteutuksessa, tiedon hyödyntämisen kulttuurin rakentamisessa sekä osaamisen kehittämisohjelmien luonnissa ja toteutuksessa.

Ota yhteyttä

Dataohjautuvan organisaation kehittäminen

MIT:n tutkimuksen mukaan dataohjautuvat organisaatiot ovat 5% parempia tuottavuudeltaan ja 5% kannattavampia. Siirtyminen mielipiteillä ja peukalosäännöillä ohjatusta organisaatiosta dataohjautuvuuteen ei kuitenkaan käy itsestään. Keskeistä on systemaattinen ja määrätietoinen toiminta ja kolmen pääkyvykkyyden luominen: analytiikan osaamisen kehittäminen, ketterä ja hallittu käyttöympäristö sekä aktiivinen, organisaation sisäinen, analytiikan yhteisö.

Tableau Blueprint tarjoaa erinomaisen mallin siitä, kuinka analytiikan sekä tiedon hyödyntämistä voidaan toteuttaa. Asiakaskohtaisesti tarpeet sekä vaatimukset vaihtelevat, mutta Blueprint tuo esille keskeiset kysymykset ja menetystekijät.

Yhdistettynä Solutiven kokemukseen suuryritysten skaalautuvan analytiikan kehittämisestä ja palveluista se on vahva pohja rakentaa analytiikkaan perustuvaa kestävää kilpailuetua.

Lue lisää Blueprintistä

Osaamisen kehittäminen

Muutoksen vauhti ja merkittävyys ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Liiketoiminnan tarpeet muuttuvat ja monipuolistuvat, samalla kun teknologia kehittyy ja tuo uusia mahdollisuuksia hyödynnettäväksi. Datalähteet ja palvelut tarjoavat datansa mitä monimuotoisimmilla tavoilla. Tänään opittu ei riitä enää huomenna, vaan osaamista on jatkuvasti ylläpidettävä sekä kehitettävä. Analytiikan yleistyminen tuo mukaan uusia käyttäjiä jatkuvasti ja eritasoinen osaamiskokonaisuus on hallittava. Jo edistyneitä osaajia on tuettava ja mahdollistettava heidän osaamisensa kehittyminen samalla, kun uusia käyttäjiä perehdytetään.

Osaamisen kehittämisen kokonaisuus koostuu yksilön koulutuksesta sekä hänen tukemisessaan omassa työssään ja analytiikan soveltamisessa sekä yhteisön osaamisen ja tiedon jakamisessa ja kehittämisessä, esimerkiksi yhteisten tilaisuuksien ja tekemisen muodossa.

Osaamisen kehittämisen palvelumme sisältää asiakaskohtaisesti sovelletun kokonaisuuden, jossa sekä yksilöllinen että yhteisöllinen jatkuva osaamisen kehittäminen suunnitellaan ja toteutetaan. Tuomme mukaan parhaat käytännöt ja menetelmät, sovellamme niitä asiakaskohtaisesti sekä osallistumme toteutukseen asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.

Jutellaanko tästä?

Ota yhteyttä