Myynnin analytiikka

Missä ovat kannattavimmat asiakkaamme? Miten eri asiakassegmentit ovat käyttäytyneet? Mitkä tuotteet ovat myyneet eniten? Kuinka olemme onnistuneet tuote- tai palveluportfoliomme uudistamisessa? Hyviä kysymyksiä, jotka valitettavan usein jäävät vaille vastausta. Myynnin merkitys yrityksen menestykseen eli kassavirtaan, kannattavuuteen, kasvuun ja jopa asiakaspysyvyyteen on kriittinen. Kaikki tarvittava data on yleensä jo olemassa CRM- ja ERP-järjestelmissä - se vain odottaa hyödyntämistä!

Kasvata myyntiä data-analytiikalla

Tekeekö myyntitiimisi päätökset perustuen mututuntumaan? Onko palvelun tai tuotteen hinnoittelu oikea? Onko myynnin resurssit jaettu sopusuhtaisesti?

Myynnin merkitys yrityksen menestykseen eli kassavirtaan, kannattavuuteen, kasvuun ja jopa asiakaspysyvyyteen on kriittinen, mutta myyntitoiminnan mittaamiseen käytetään harvoin riittävästi resursseja. Tableaun globaalin myynnin Senior Vice President Brian Shelby on todennut Harvard Business Reviewssä, että myynnin johtamisella mututuntumalla on aina seurauksensa. Ilman dataa syy-seuraus-suhteita oman toiminnan ja tulosten välillä ei pystytä osoittamaan, jolloin myynnin johtaminen, suunnitelmat ja tavoitteet perustuvat ainoastaan oletuksiin ja aavistuksiin.

Liian moni yritys jättää hyödyntämättä data-analytiikan mahdollisuudet myynnin kehittämisessä. Miksi näin on? Myynti nähdään usein taiteenmuotona, johon kuuluu ihmiset, tunteet, uskot, mielipiteet ja asiakassuhteiden hallinta. Datan saatavuus ja mitä sillä tehdä on koettu vaikeaksi. Nykyaikaiset BI-ratkaisut tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden käyttää myyntidataa tehokkaasti ja jakaa sitä myyntiorganisaation kesken. Palaute myyntitoimenpiteistä on lähes välitöntä ja mahdollistaa siten nopean oppimisen. Datan hyödyntäminen on merkittävä kilpailutekijä, joka voi tuottaa yritykselle huomattavan muutoksen myyntituloksissa.

Millaisia hyötyjä yritys voi saada myynnin data-analytiikan käyttöönotosta?

Myyntiennusteiden tarkentaminen

Myyjän arvio tulevista kaupoista ei välttämättä perustu objektiiviseen näkemykseen, vaan on vinoutunut esimerkiksi tunteiden, tavoitteiden ja/tai viimeaikaisten tapahtumien johdosta. Data-analytiikan avulla voidaan luoda kattavampi ja puolueeton arvio tulevasta ja säästää myyntihenkilöstön aikaa arvioiden tekemisessä. Parhaan mahdollisen ennusteen luomiseksi voidaan yhdistellä molempia menetelmiä.

Lue lisää: Analytiikka vastaa myynnin haasteisiin CRM-datan laadussa

Asiakaspoistuman vähentäminen

Runsasta asiakasdataa ja omia kokemuksiaan yhdistelemällä myyjillä on parempi ymmärrys asiakkaista ja heidän tarpeistaan, jolloin he pystyvät paremmin tarjoamaan juuri kullekin asiakkaalle sopivaa ratkaisua. Lisäksi kattavan datan ja ennakoivan analytiikan mallien perusteella voidaan havaita tyytymättömät asiakkaat, ja reagoida hiljaisiin ongelmiin ennen kuin he lopettavat asiakassuhteen.

Asiakaslähtöinen hinnoittelu ja alennusten karsiminen

Datan hyödyntäminen asiakaskohtaisen hinnoittelun tukena lisää myyjän ymmärrystä vallitsevasta hintatasosta, johtaa lähemmäs ”oikeaa hintaa” ja siten parantaa kauppojen onnistumista, katetta ja/tai tarpeettomien alennusten käyttöä.

Datan ja analytiikan hyödyntämisen aloittaminen ei aina ole helppoa. Aloittaminen vaatii aina aikaa ja resursseja sekä oikeat työkalut. Autamme Solutivella yritystäsi näissä ongelmissa. Olemme kehittäneet monien asiakkaidemme myynnin analytiikkaa. Tarjoamme niin analytiikan alustan kuin asiantuntevat konsultit avuksesi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ota yhteyttä