Edistynyt analytiikka ja data science

Edistynyt analytiikka on muodostunut monessa liiketoiminnassa keskeiseksi kilpailutekijäksi. Edistyneen analytiikan tuottama uusi informaatio auttaa organisaatioita ennakoimaan tulevaa ja optimoimaan omaa liiketoimintaansa. Nykyaikaisten ratkaisujen avulla edistynyt analytiikka voidaan ottaa helposti ja nopeasti käyttöön.

Ennakointi

Kun haluamme reagoida etukäteen ja suunnitella ja optimoida toimintaamme. Esimerkiksi asiakas- tai jäsenpoistuman ennakointi, myynnin, kysynnän tai hintojen ennustaminen, luottoriskianalyysit luottotappioiden minimoimiseksi, huoltojen ennakointi laiterikkojen estämiseksi.

Ota yhteyttä

Ryhmittely

Kun haluamme tehokkaasti kohdentaa toimintaamme, esimerkiksi tunnistaa potentiaalisia asiakaskohderyhmiä klusterianalyysin avulla, tai segmentoida asiakkaita markkinoinnin optimointia varten.

Ota yhteyttä

Asioiden riippuvuudet toisistaan

Tyypillinen esimerkki riippuvuussuhteiden ymmärtämisestä on ostoskorianalyysi, eli usein yhdessä ostettavien tuotteiden/palveluiden paketointi ja suosittelu tai ostopolkuanalyysi, asiakkaan käyttäytymiseen perustuva proaktiivinen myynti.

Ota yhteyttä

Poikkeamien löytäminen

Kun haluamme löytää tapauksia, joihin pitää reagoida tai joita pitää seurata. Tyypillisiä käyttötapauksia ovat mm. sisäinen talousauditointi, erilaisten riskien, virheiden tai petosten tunnistaminen. Ostosignaalianalyysiä voidaan hyödyntää myynnin tehostamisessa, tai poikkeavien asiakaspalautteiden tunnistamista asiakastyytyväisyyden varmistamisessa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä