Tableau on 24.4.2018 esitellyt uuden roolipohjaisen lisenssimallin. Malli vastaa aiempaa tuoteperusteista lisenssimallia paremmin asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Tilausperusteiset lisenssit jakautuvat kolmeen, tarpeiltaan ja käyttölaajuudeltaan erilaiseen kategoriaan:

CREATOR
Päätoimisesti datan ja analytiikan kanssa työskentelevät henkilöt, jotka analysoivat dataa moninaisista datalähteistä omiin ja organisaation muiden käyttäjien tarpeisiin. Nämä henkilöt julkaisevat valmiita työkirjoja ja datalähteitä muiden käyttäjien hyödynnettäväksi. Creator-rooli sisältää Tableau Prepin (työnimeltään Project Maestro) datan muokkaamiseen, Tableau Desktopin datan analysointiin ja visualisointiin sekä Tableau Server tai Tableau Online -käyttäoikeuden sisällön jakamiseen.

EXPLORER
Dataa omassa toimenkuvassaan hyödyntävät henkilöt, jotka haluavat omatoimisia vastauksia itselleen ja tiimilleen tärkeisiin kysymyksiin organisaation yhteisistä virallisista datalähteistä. Explorer-rooli sisältää Tableau Server tai Tableau Online -käyttöoikeuden mahdollisuudella täyteen selainpohjaiseen analysointiin, tilauksien ja hälytysten luomiseen.

VIEWER
Toisten tuottamaa sisältöä – raportteja, visuja ja dashboardeja – interaktiivisesti hyödyntävät henkilöt. Turvallinen ja hallittu pääsy heille osoitettuun sisältöön sekä tilausten ja hälytysten vastaanottoon Tableau Serverillä tai Tableau Onlinessä.

Uusille asiakkaille malli on välittömästi tarjolla. Nykyisille asiakkaille on tarjolla joustava siirtymäpolku roolipohjaiseen lisensointiin.

Ota yhteyttä!

Get Free Widget