Tableaun uusi 2020.2-versio uudistaa perusteellisesti datamallin logiikkaa tuomalla datan yhdistämiselle uuden Relationship-ominaisuuden. Relationshipit ovat helppo ja joustava tapa yhdistää dataa Tableaussa. Relationship määrittää kentät, joilla taulut ovat yhteydessä (engl. relate) toisiinsa. Relationshipit mahdollistavat mm.:

  • Eri tasolla olevien taulujen käytön ilman datan monistumista.
  • Automaattisen aggregoinnin kunkin taulun “luonnollisella” tarkkuustasolla.
  • Usealta eri tarkkuustasolta haettua dataa samassa visualisoinnissa.
  • Kaikki join-tyypit samassa datalähteessä.

Datamallin uusi kerros

Aiemmin Tableaun datamallissa on ollut vain yksi kerros, mutta Relationshipien myötä tähän tulee muutos. Relationshipit tuovat datamalliin uuden loogisen kerroksen. Kun luot datalähteen Tableau 2020.2:ssa, on siinä automaattisesti siis kaksi kerrosta: looginen ja fyysinen kerros. Fyysinen kerros vastaa aiempaa datamallia eli koostuu yhdestä tai useammasta tietokannan taulusta, jotka on yhdistetty toisiinsa joinilla, unionilla tai custom SQL:lla.

Fyysisen kerroksen päällä on uusi looginen kerros, jossa jo fyysisessä kerroksessa yhdistetyt taulut ovat yhteydessä (engl. relate) toisiin fyysisesti yhdistettyihin kokonaisuuksiin tai itsenäisiin tietokantatauluihin. Yhteyden luominen tapahtuu määrittämällä Relationship kokonaisuuksien eli loogisten taulujen välille. Relationship määrittää, miten loogisten taulujen kentät liittyvät toisiinsa, mutta ei yhdistä tauluja automaattisesti toisiinsa, vaan jokainen looginen taulu säilyttää oman entiteettinsä. Kun taulujen dataa sitten käytetään analyysin puolella, Tableau tekee automaattisesti dynaamisen yhdistelyn taulujen välille kunnioittaen jokaisen taulun luonnollista tarkkuustasoa tavalla, joka ei monista, eikä hävitä dataa.

Myös Tableaun vanhemmilla versioilla luodut datamallit saavat yhden lisäkerroksen, kun ne tuodaan 2020.2-maailmaan. Tämä mahdollistaa lisähyötyjä, mutta mikään ei pakota käyttämään uutta loogista kerrosta, vaan yhden (fyysisen) kerroksen mallit ovat mahdollisia kuten ennenkin. Voit siis huoletta päivittää työkirjasi 2020.2 versioon, jolloin Tableau tuo vanhan datamallin yhden loogisen taulun (Migrated data) alle, jota tuplaklikkaamalla fyysinen kerros ja sen muokkausmahdollisuudet aukeavat.

Relationshipien hyödyt

Relationshipien myötä datalähteet ovat monipuolisempia ja sama datalähde voi vastata useisiin eri käyttötapauksiin. Tämä vähentää tarvittavien datalähteiden määrää ja helpottaa myös ad-hoc analyysien tekoa. Relationshipit eivät pakota dataa yhdelle yhteiselle tarkkuustasolle, vaan jokainen looginen taulu säilyttää oman luonnollisen tasonsa ja Tableau osaa ottaa sen automaattisesti huomioon dataa esitettäessä. Tämä myös vähentää Level of Detail- ja Distinct Count -laskentojen tarvetta ja parantaa sitä kautta suorituskykyä jopa merkittävästi.

Relationshipit mahdollistavat sen, että datalähteessä voi olla mukana myös tauluja, joita tarvitaan vain tiettyihin käyttötapauksiin, sillä Tableau lähettää kyselyt vain niihin tauluihin, joita oikeasti tarvitaan. Kyselyissä käytettävä Join-tyyppi valikoituu dynaamisesti käyttötapauksen mukaan ja tauluista on saatavilla analyysiin kaikki data, ei ainoastaan yhden Join-operaation tulos. Relationshipien myötä myös moni ongelmallinen Blend-käyttötapaus voidaan korvata.

Katso webinaaritallenne ja opi lisää!

Selitimme tarkemmin datamallin eri tasoja, Joinien ja Relationshipien eroja, sekä esittelimme hyviä Relationship-käyttötapauksia webinaarissamme "Tableau 2020.2 - Datamallin uudet tuulet", jonka tallenteen voit ladata alta.

Webinaarissa käytiin läpi mm. näitä aiheita:

  • Tableau Data Model: looginen ja fyysinen kerros

  • Joins vs. Blends vs. Relationships

  • Mikä muuttuu verrattuna aiempaan?

  • Mitä Relationshipit mahdollistavat?

  • Voiko Blendit ja Level of Detail laskennat nyt unohtaa?

Webinaarin pituus: 1h 15 min