Jos Tommia pitäisi kuvailla yhdellä lauseella, olisi se: ratkaisukeskeinen moniosaaja. "Kun aletaan liikkua Tableaun mahdollisuuksien rajamailla ja sen yli, missä API-rajapinnoilla taiotaan data mistä ja mihin vain, tarvitsemme Kivimäen Tommin kaltaisen velhon. Hän saa nivottua keskenään sopimattomat osaset ihmeellisesti yhteen, vieläpä osaten selittää muillekin, miten se tapahtuu", kertoo Datatiimin vetäjä Markus Ylikojola. Tableaun, Alteryxin ja AWS:n partnereina Solutiven rautaisten ammattilaisten osaamislista on pitkä, ja vuosi vuodelta se kasvaa entisestään. 

 

Tommi Kivimäki työskentelee Solutivella osana Datatiimiä, jossa hänen työnkuvansa keskittyy vahvasti ohjelmistokehitykseen. Työssään Tommi tuntee loistavasti rajapinnat ja työskentelee sujuvasti aina Tableaun rajapinnoista AWS:n palveluihin, sekä niiden välillä. Osaamisellaan hän pyrkii kehittämään asiakkaille erilaisia ratkaisuja, ja jos tarvitaan koodia monimutkaisempaan toteutukseen, Tommi hoitaa. ”Jos Tableausta ei löydy tarvittavaa toimintoa, voi ratkaisu löytyä asiakkaan tarpeeseen räätälöidystä sovelluksesta.”

Asiakasprojektit ovatkin Tommin mukaan työn ehdottomasti parhaimpia puolia. Kun pääsee tekemään selkeän valmiin kokonaisuuden, joka auttaa asiakasta, antaa se työlle paljon. ”Palkitsevin puoli on, kun näkee, miten ratkaisu auttaa asiakasta tekemään jotain, mikä aiemmin ei ollut mahdollista.” Myös uuden oppiminen motivoi, sillä ohjelmistokehityksen parissa tulee jatkuvasti vastaan uusia asioita, sekä erilaisia rajapintoja, joiden kanssa työskennellä.

Palvelinohjelmistojen kehitys, eli niin sanottu back-end kehitys, kuuluu Tommin vahvimpiin osaamisalueisiin. Ohjelmat, jotka pyörivät AWS:n pilvessä palvelimella, tekevät taustalla koko ajan töitä ja ne näkyvät käyttäjälle lähinnä toimintoina, jotka ennen eivät olleet mahdollisia. ”Koodi esimerkiksi hakee dataa halutusta paikasta, tekee sille tarvittavat toimenpiteet ja laittaa sen eteenpäin haluttuun paikkaan, mistä se lopulta saadaan analytiikkatyökaluille hyödynnettäväksi.”

Lue lisää: Laajenna Tableaun käyttöä rajapinnoilla

 

Tommi työskentelee Solutivella ohjelmistokehityksen parissa

 

Ideoinnista kädet savessa tekemiseen

Tommin mukaan myös koodarin työssä on tärkeää asiakkaan kuuntelu, sekä kommunikointi ymmärrettävällä tavalla erilaisissa rooleissa työskentelevien kanssa. Parasta on, kun yhdessä asiakkaan kanssa käydään ideatasolla läpi mitä eri vaihtoehtoja olisi mahdollista lähteä toteuttamaan heidän tarpeisiinsa sopivalla tavalla, ja löydetään se todellinen asiakashyöty. ”Vastapainona on myös mukava puhua teknisemmistä asioista ja tehdä kädet savessa hommia. Siinä näkee hyvin nopeasti työnsä jäljen.”

Tehokkaat ja luotettavat työkalut ovat tärkeä osa datatiimin perusperiaatteita. Usein tiimi pääseekin vapaasti valitsemaan miten ja millä työkaluilla asiakkaan ratkaisu toteutetaan. ”Se on innostavaa, ja kertoo asiakkaiden luottamuksesta tiimin ammattitaitoon.” Tarpeen vaatiessa etsitään vaihtoehtoisia työkaluja, joilla lähdetään rakentamaan kokonaisuutta. Esimerkiksi isoilla Enterprise-asiakkailla työkalut ja menetelmät saattavat olla hyvinkin tarkkaan määriteltyjä. Toisaalta kehityksen terävimmässä kärjessä kulkevat yritykset voivat etsiä ennakkoluulottomasti uudenlaisia ratkaisuja tarpeisiinsa.

Testaamisen tärkeys tulee tulevaisuudessa korostumaan entisestään

Elektroniikan laitokselta aikoinaan valmistunut Diplomi-insinööri on päässyt uransa aikana tekemään monipuolisesti erilaisia tehtäviä aina matkapuhelimien valmistuksesta satelliittielektroniikkaan, ja ohjelmointi on kulkenut vahvasti mukana. Yksi tärkeimmistä opeista, mitä Tommille on matkan varrelta tarttunut mukaan, on testaamisen ja ylläpidon tärkeys. Erilaisten pilviratkaisujen hyödyntäminen yleistyy vauhdilla ja samalla korostuu niiden hallinnoimisen tärkeys. Tietoturva ja toimintavarmuus ovat asioita, joista ei kannata tinkiä.” Jotta voidaan varmistaa ohjelmistojen toimivuus myös lähitulevaisuudessa, on työn oltava laadukasta aina koodaamisesta testaukseen ja dokumentointiin asti. Tommi sanookin testaamisen ja ylläpidon olevan merkittävimpiä tekijöitä yritysten tulevaisuuden liiketoiminnalle. Kattavien testien avulla voidaan varmistua ohjelmistojen riittävän korkeasta laatutasosta. Testit auttavat myös mahdollisissa ongelmatilanteissa pääsemään juurisyyhyn nopeasti kiinni, jotta tilanne voidaan korjata.

Hyvä testaaminen luo pohjan ohjelmiston ripeälle ja kustannustehokkaalle jatkokehittämiselle.

Fun Fact

"Vapaa-ajalla hyppään mieluiten pyörän satulaan ja suuntaan metsään. Mukanani ei ole mittareita, sykevyötä tai edes älykelloa. Luonnossa liikkuminen ja suunnistaminen vain pelkän fiiliksen johdattelemana on hyvää vastapainoa työlle."

 

Jutellaanko lisää? Ota yhteyttä!

Tommi Kivimäki

044 545 0079

tommi.kivimaki@solutive.fi

LinkedIn

Get Free Widget