Auringon paisteaikaa on mitattu Suomessa yli 30 vuoden ajan eri mittausasemilla. Koska olemme parhaillaan siirtymässä kohti pimeämpää vuodenaikaa, halusin selvittää kuinka paljon kuukausien vaihtelu Helsingissä vuonna 2018 todella vaikutti auringon paisteeseen ja kuinka kauan pimeämpi ajanjakso kesti.

Ero valon määrässä kesän ja talven välillä on luonnollisestikin suuri. Kesällä saamme nauttia yöttömistä öistä ja talvella kaamoksesta. Paisteaikoihin ja valon määrään vaikuttavat mm. pilvisyys, vuodenaikojen vaihtelu ja maantieteellinen sijainti. Näistä vaihteluista huolimatta keskimääräinen paisteaika Helsingin Kumpulassa vuonna 2018 oli 173 tuntia kuukautta kohden, eli n. 5,5 tuntia päivää kohden. Keskiarvon alle jäävistä kuukausista vain marras-, joulu- ja tammikuu olivat selvästi pimeimmät.

 

Valoa on kuitenkin pimeämmän tunnelin päässä luvassa,

sillä jo helmikuussa oli enemmän päivän paistetta kuin lokakuussa

 

Lokakuun 2018 aikana saatiin auringon säteitä liki 100 tuntia, joka riittäisi kattamaan vajaan 3 tunnin päivittäisen ulkoilun auringossa. Valoa on kuitenkin pimeämmän tunnelin päässä luvassa, sillä jo helmikuussa oli enemmän päivän paistetta kuin lokakuussa ja vuoden aurinkoisin kuukausi saavutettiin jo toukokuussa, jolloin aurinko valaisi yhteensä jopa 407,7 tunnin ajan, eli keskimäärin n. 13 tuntia päivässä. Yksittäisistä päivistä paisteisin mitattiin heinäkuun 1. päivänä, jolloin nautittiin auringon paisteesta likimain 18 tuntia. Vähiten havaintoja auringosta saatiin joulukuussa, jolloin aurinko paistoi koko kuukauden aikana yhteensä vain hieman yli 7 tuntia.

Datan hakua ja muokkaamista ruudun valossa 

Ilmatieteenlaitos tarjoaa avoimen rajapinnan, jonka kautta hain itseäni kiinnostavan datan visualisointia varten. Pienempiä määriä dataa voi hakea latauslomakkeen kautta mm. Excel- tai CSV-muodossa, mutta suurempia määriä haetaan Web Map Service (WMS) -rajapinnan kautta koneluettavassa XML-muodossa. XML-muodossa haettu tieto näyttää vielä aluksi tällaiselta: 

Kuva-1_XML-muotoisena-haettu-data

XML-muotoisena haettu data

Jotta koneluettavaa dataa pystytään hyödyntämään, sitä täytyy ensin käsitellä halutulla tavalla. Datan hakuun, parsimiseen ja muokkaamiseen olen käyttänyt Alteryxiä. Dataa on haettu vuoden 2018 jokaiselta yksittäiseltä vuorokaudelta kerrallaan ja monistettu hakua, jotta kokonaisen vuoden data on saatu kasaan. Varmimmin data saadaan haettua osissa, jolloin myös välttyy ikävältä aikakatkaisulta. Rajapinnan latauspalvelun kautta saa tehdä vain rajallisen määrän hakuja vuorokaudessa, joten datan määrän mukaan hakuja saattaa joutua tekemään ajastetusti, jotta rajoitus ei ylity. 

Datan muokkaamisen jälkeen valitsin Alteryxin luomaan datasta Tableaussa helposti luettavan hypertiedoston. 

Kuva-2_Alteryx-workflow

Alteryx-workflow kokonaisuudessaan

Visualisoinnilla enemmän ymmärrystä

Auringon paistedataa, kuten muutakin dataa voidaan tehokkaasti havainnoida monin eri tavoin. Paisteaikaa kuvaava visualisointi on tehty Tableau Desktopilla ja julkaistu Tableau Publiciin. Visualisoinniksi on valittu Dot Plot Chart kuvaamaan päiväkohtaista paisteaikaa, jolloin väriskaala on tuotu havainnoimaan valonmäärää.

Auringon-paisteaika-helsingissä-2018

Dot Plot Chart kuvaa päiväkohtaista paisteaikaa

 

Kuukausikohtaista paisteaikaa on haluttu vertailla Line Chartin avulla, jolloin kuukausien vertailu toisiinsa on nopeampaa ja selkeämpää, kuin pelkän värin avulla vertailtuna

Kuva-4_keskimääräinen-paisteaika-helsingissä-2018

Line Chart vertailee kuukausikohtaista paisteaikaa

Kohti kaamosta, valoisin mielin 

Vaikka olemmekin kovaa vauhtia menossa kohti kaamosaikaa, on pimeämmässä kaudessa myös hyvääkin: auringon haitallisten säteiden varalta suojautumisen tarve vähenee, ja saa hyvillä mielin rauhoittua sohvannurkkaan nauttimaan tunnelmallisesta takkatulesta, kynttilöistä tai kiinnostavien aiheiden tiedonhausta näyttöruudun valossa. 

Nyt kuitenkin datan visualisoinnin ansioista paremman tiedon valossa, voimme odotella kaamoksen alkua hieman valoisimmin mielin. 

>> Katso interaktiivinen paisteaikavisualisointi Tableau Publicissa 

 

Lähde: https://ilmatieteenlaitos.fi/auringon-paistetunnit 

Get Free Widget