Paikkatietoanalytiikka tarkoittaa yksinkertaistettuna datan visualisointia ja analysointia sijaintiin pohjautuen kartalla. Paikkatietoanalytiikkaa on helppo toteuttaa Alteryxin ja Tableaun työkaluilla. Rakensimme asiakkaan pyynnöstä demon ajoreittien visualisoinnista kartalla hyödyntämällä Alteryxin ja Tableaun ylivertaisia paikkatieto-ominaisuuksia. Asiakkaan tarpeena oli visualisoida yrityksen edustajien ajamia reittejä ja muun muassa analysoida reittien valintaa, järjestystä ja reittitietoja. Tässä esitellyn demon rakentamiseen kului aikaa vain noin kolme tuntia, mikä osoittaa Alteryxin ja Tableaun ketteryyden ja yhteensopivuuden erilaisten appien ja prototyyppien kehittämisessä.

Pääset tarkastelemaan valmista demoa tästä linkistä.

Datan valmistelu ja reittien luominen

Datan valmistelussa ja reittien luomisessa käytettiin Alteryx Designeria. Demon datasetti sisältää ainoastaan lähtö- ja kohdeosoitteiden koordinaatit ajojärjestyksessä sekä ajopäivämäärät. Data luetaan sisään Text Input -työkalulla, mutta yhtä hyvin sisäänluku onnistuisi säännöllisesti päivittyvistä tiedostoista tai tietokannasta. Koordinaattipisteet luotiin manuaalisesti osoitteen pohjalta Google Maps -appilla (gps-coordinates.net), mutta Alteryx Gallerysta löytyy tähän tarkoitukseen Google Geocoding -macro, jolla tämänkin vaiheen voi halutessaan helposti automatisoida samaan workflow'hun.

 

Ajoreittidemon yksinkertainen workflow Alteryx Designerissa

 

Demon hyvin yksinkertaisen workflow'n ytimessä on Google Directions API -macro, joka hyödyntää Google Mapsin rajapintaa reittien luomisessa ja laskennassa. Rajapinnan käyttäminen vaatii API Keyn lataamisen (linkki) ja syöttämisen macroon. Lisäksi macrossa määritetään sisäänluettavat kentät ja tehdään muita Google Mapsista tuttuja valintoja reitin suhteen, minkä jälkeen data voidaan ajaa macron läpi.

 

Google Directions API -macro (Peter Gamble-Beresford, Information Lab)

 

Dashboardin luominen

Datasetti kirjoitettiin ulos Tableau Data Extractina, jolloin se toimii salamannopeasti valtavillakin rivimäärillä. Datasetistä luotiin Tableau Desktopissa selkeä dashboard, jossa voi filttereillä valita ajopäivän ja/tai ajoreitin sekä tarkastella kuljettua matkaa ja matka-aikaa. Dashboardin voi julkaista Tableau Serverillä, asettaa automatisoidun datan päivittymisrytmin ja jatkaa dashboardin muokkausta web editillä.

Jos ajoreittidata edustaa toteutuneita ajoja, on helppo tarkastella reittien järkevyyttä ja tehdä kustannuslaskentaa. Jos taas sisään luetaan tulevia ajoja, voidaan ennakoida matka-aikoja ja tehdä reittivalintoja, tai appia jatkokehittämällä jopa luoda visuaalinen reittioptimoinnin työkalu, jossa reittejä ja niiden järjestystä voidaan analysoida resurssiperusteisesti ja vaikkapa lähettää automaattisesti päivän ajot kuljettajille osoitteineen ja ajo-ohjeineen.

Jos paikkatietoanalytiikka ja paikkatiedon hyödyntäminen on sinulle haaste tai vielä toteuttamaton haave, ota yhteyttä ja pohditaan yhdessä miten nämä tarpeet ratkaistaan: Yhteydenottolomake

 

Paikkatietoanalytiikkaa lähde- ja kohdeosoitteiden perusteella

 

Get Free Widget