Ennakoivan analytiikan avulla voit arvioida tulevien liiketoiminnalle kriittisten tapahtumien todennäköisyyttä jo etukäteen. Ennakoiva analytiikka perustuu historiadatan pohjalta luotuihin monimutkaisiin tilastollisiin malleihin, joten sen liiketoimintasovellukset ovat perinteisesti olleet taitavien tilastotieteilijöiden ja data scientistien haluttua osaamista. Ikävä kyllä, maailmassa ei ole riittävästi data scientesteja koodaamaan malleja kaikkiin meitä askarruttaviin kysymyksiin!

Alteryxin visuaalinen käyttöliittymä mahdollistaa edistyneen ja ennakoivan analytiikan hyödyntämisen liiketoimintahaasteiden ratkaisemisessa yhden bisneskäyttäjän toimesta ilman mitään koodausosaamista. Esimerkiksi asiakaspäällikkö voi samalta istumalta ennakoida myynnin onnistumisen todennäköisyyttä tietyssä kohderyhmässä, ja identifioida omat asiakkaat, joiden kohdalla riski yhteistyön loppumisesta yrityksen kanssa on kasvanut. Tämä ennakoitu ymmärrys mahdollistaa toimenpiteiden kohdistamisen niihin prospekteihin ja asiakkaisiin, joissa vaikutukset ovat merkittävimmät.

Tutustu ennakoivaan analytiikkaan ja sen helppoon käytännön toteuttamiseen asiakkuuksien hallinnassa webinaaritallenteemme parissa.

Get Free Widget