Alteryx

Datan kanssa työskentelevien ajasta kuluu eri arvioiden mukaan 60-80% datan valmisteluun ja 20-40% varsinaiseen analysointiin. Tilanne pahenee edelleen uusien datalähteiden lisääntyessä ja datan määrän kasvaessa. Alteryx muuttaa tämän mahdollistamalla helpon datan yhdistelyn eri lähteistä, sen puhdistamisen sekä analyysin yhdellä intuitiivisella ja visuaalisella työnkululla. Perinteisiin tapoihin verrattuna tämä on jopa 100x nopeampaa – riviäkään ohjelmoimatta.

Lataa kokeiluversio

Mikä on Alteryx?

Alteryx on ainutlaatuinen analytiikkaprosessien automatisointialusta. Analytiikka, datatiede ja prosessiautomaatio yhdistyvät Alteryxin yhden kokonaisvaltaisen alustan päällä kiihdyttäen organisaatioiden digiloikkaa ja henkilöstön kyvykkyyksien tehokasta hyödyntämistä. Alteryx APA Platform™ tarjoaa lukemattoman määrän automatisoitavia rakennuspalikoita datan käsittelyyn ja yhdistelyyn, tutkivaan ja ennakoivaan analytiikkaan, koneoppimismalleihin ja datatieteeseen - ilman koodaamista!

Alteryx APA-Platform

Alteryxin omatoimisen analytiikan alusta ei vaadi käyttäjiltä syvää erikoisosaamista, vaan on suunniteltu tuomaan automaatiotyökalut kaikkien tietotyöläisten saataville. Alteryxilla bisneskäyttäjäkin voi helposti automatisoida data-analytiikkaputkia, hallita monimutkaisia datalähtöisiä liiketoimintaprosesseja, ja puristaa datasta toimeenpantavaa ymmärrystä minkä tahansa toiminnon tai toimialan tarpeisiin. Tuhannet organisaatiot ympäri maailman hyödyntävät Alteryxia tuottamaan datasta sekä nopeita voittoja, että merkittäviä ja kestäviä liiketoimintavaikutuksia.

Lue lisää Alteryx Analytic Process Automation Platformista: www.alteryx.com/apa

 

Pääsy kaikkeen dataan

Alteryx tukee suoraan valtavaa määrää erilaisia datalähteitä: Exceleistä tietovarastoihin (esim. SQL, Oracle, DB2…), paikkatietoon (esim. ESRI, GIS, GeoJSON…) tai pilvisovellusten dataan (esim. Twitter, Salesforce, Foursquare…) ja Big Data -lähteisiin, kuten Hadoop (ml. Cloudera & MapR), NoSQL (MongoDB) tai Teradata. Myös API-rajapinnoista, kuten SOAP/REST, tai suoraan web-sivulta datan hakeminen onnistuu; riippumatta siitä, onko data xml, json tai html-muotoista. Hakuja ketjuttamalla voidaan toteuttaa vaativiakin integraatioita.

 

Valmistele, puhdista ja korjaa

Joskus varsin pienet asiat vaativat suhteettomasti aikaa. Datan poikkeava muotoilu, pisteet, pilkut, turhat välilyönnit ja monet muut datasta löytyvät piirteet haittaavat sen hyödyntämistä. Datan laatuongelmilta välttyy tuskin kukaan. Virheellisten tietojen suodattaminen, puuttuvien tietojen korvaaminen, viite-eheydet ja muut datan tarkistamiseen ja korjaamiseen liittyvät tarpeet on ratkaistava ennen tietojen hyödyntämistä. Alteryx:in käyttöliittymällä voidaan prosessinomaisesti seurata ja varmistaa eri vaiheissa datan oikeellisuus ja tehdä tarvittavat korjaukset.

 

Yhdistä ja aggregoi

Riippumatta lähdejärjestelmän formaatista, eri lähteiden data saadaan yhdistettyä hallitusti ja yhdistämättä jääneet tiedot havainnoitua. Data voidaan koostaa jatkokäsittelyn kannalta sopivalle tarkkuustasolle. Tehokas datan esikäsittely on myös suorituskykymielessä järkevää ja vähentää tietokantojen kuormaa. Alteryxillä voidaan aggregoinnin lisäksi mm. kääntää tiedot sarakkeista riveiksi, mutta myös riveistä sarakkeiksi. Yksinkertaisia työkaluja yhdistelemällä monimutkainenkin ongelma saadaan purettua osiin ja ratkaistua.

 

Vie tulosjoukko eteenpäin

Valmis data voidaan kirjoittaa tietokantaan (esim. Snowflake, AWS Redshift, Oracle, Netezza, DB2, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Sybase, MondoDB, Hive, Teradata, Cloudera Impala, HP Vertica, Greenplum/Pivotal), tiedostoon (PDF, DOC, PPT, HTML…) tai viedä suoraan Tableau (.hyper) tai QlikView (.qvx) -sovelluksiin jatkokäsittelyä ja jakelua varten. Lopputulos voidaan myös viedä useaan eri formaattiin samalla kertaa.

Haluatko kokeilla Alteryxiä itsenäisesti?

Alteryx ja edistynyt analytiikka

Edistynyt analytiikka, erityisesti ennakoiva analytiikka, on nousemassa merkittäväksi kilpailutekijäksi yhä useammassa yrityksessä – eikä pelkästään niissä kaikkein suurimmissa. Alteryxin avulla edistynyt analytiikka on kaikkien datan kanssa työskentelevien saatavilla niin kustannusten kuin helppokäyttöisyyden puolesta. Alteryx:issä on yhdistetty R-kieli intuitiiviseen ja visuaaliseen työnkulkuun ja tehtäviin, jonka avulla esim. ennakoiva analytiikka ja sen sovellukset ovat kaikkien datan kanssa työskentelevien ulottuvilla. R-kieltä ja sille löytyviä laajennuspaketteja (kirjastoja) voidaan käyttää myös suoraan Alteryx:issä, joka mahdollistaa R:llä valmiiksi toteutettujen algoritmien ja grafiikkaominaisuuksien hyödyntämisen.

 

Edistynyt ja ennakoiva analytiikka

R-kieleen perustuvien valmiiden työkalujen ja analyyttisten sovellusten avulla pystytään vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksiin tuottamalla ennakoivan analytiikan malleja, kuten regressioanalyysi, klusterointi, päätöspuut, satunnainen metsä, A/B-testaus ym. Käyttökohteita näille löytyy esim. asiakaskäyttäytymisen ennakoinnissa, asiakaspoistuman ennakoinnissa, segmentoinnissa ja kampanjoinnin kohdistamisessa. Edistyneessä analytiikassa käytetään usein Big Data-lähteitä, kuten Hadoop (ml. Cloudera & MapR), NoSQL (MongoDB), Teradata tai Amazon Redshift, joita Alteryx tukee datalähteinä ja/tai tiedon talletuspaikkoina.

Katso esimerkkiratkaisumme

 

Paikkatieto

Analyyseissä voidaan hyödyntää laajasti paikkatietoa ja spatiaalista analytiikkaa: toimipaikkojen ja asiakkaiden sijainnit, ajoajat, peitot ym. Rikastamalla olemassa olevaa dataa paikkatiedolla, esim. avoimen datan lähteistä, saadaan uusi ulottuvuus liiketoiminnan analysointiin. Pisteiden, polygonien ja shape-tiedostojen käsittelyyn löytyy runsas työkaluvalikoimansa, joilla paikkatiedot saadaan osaksi muuta dataa.

 

Alteryx hinnat ja lisenssit

Mitä Alteryx maksaa? Tsekkaa lisenssimalli ja hinnoittelu.

Alteryx-lisensointi ja hinnat

Ota yhteyttä