Ajankohtaista

Myyntiin, tuotantoon ja rahoitukseen liittyvä raportointi perustuu vanhentuneeseen tai epäluotettavaan tietoon. Ennusteet voivat heittää 20% toteumista. Tieto makaa mitä erilaisimmissa kannoissa ja taulukoissa eri puolilla organisaatiota. Kuulostaako tutulta? Bronto Skylift toi raportointinsa ja ennustamisensa kertaheitolla lähes reaaliaikaiseksi Tableaun ja Solutiven avulla.

Bronto Skylift on maailman johtava kuorma-autoalustaisten nostolavalaitteiden valmistaja. Tampereelta lähtöisin oleva yritys suunnittelee, valmistaa, myy ja huoltaa nostolavalaitteita joita käytetään mm. pelastus- ja huoltotöihin korkeilla paikoilla. Liikevaihtoa yrityksellä oli n. 121 miljoonaa euroa vuonna 2015. Bronto Skylift on ollut osa yhdysvaltalaista Federal Signal Corporationia vuodesta 1995.

 

”Tarvitaan Bronton nosturi nostamaan kaikki nämä taulukot”

Bronto Skyliftin talousjohtaja Kimmo Pärssinen kuvailee yhtiön raportointihaasteita ennen Tableaun käyttöönottoa: “Raportointiin ja ennustamiseen käytetty datamme oli lukuisissa eri järjestelmissä, mukaan lukien ERP, työaikajärjestelmä, rahoituksen oma järjestelmä sekä suuri joukko kaikenlaisia staattisia taulukoita. Pelkästään datan kasaaminen eri lähteistä kesti joka kerta kauan ja vaati paljon työtä.”

Mikä hankalinta, kirjava tietolähdemassa saattoi myös johtaa useaan eri versioon totuudesta. Ja koska ennusteet perustuivat kuukausittaisen raportointisyklin myötä jo lähtöjään 30 päivää vanhaan dataan, heitot toteutumiin saattoivat Pärssisen mukaan olla 20% luokkaa, mikä on pörssiyhtiölle ongelmallista jo sijoittajaviestinnänkin vuoksi.

Toisin sanoen Brontolla oli hyvin tyypillinen haaste: Raportoinnin ja ennustamisen tulisi olla sen tekijöille helpompaa ja nopeampaa sekä toisaalta yleisölle ymmärrettävämpää, luotettavampaa ja vuorovaikutteisempaa.

 

Kertaraporteista dynaamiseen prosessiajatteluun Tableaun avulla

Bronto Skylift otti Tableaun johtavan suomalaisen kumppanin Solutiven avukseen Tableaun käyttöönottovaiheessa. Kimmo Pärssinen kuvailee yhteistyötä: ”Solutivella on lyömätön yhdistelmä näkemystä, osaamista ja käytännön kokemusta Tableaun käytöstä liiketoiminnan tarpeisiin. Teimme tiivistä yhteistyötä Solutiven kanssa valjastaessamme Tableau Desktopia ja Serveriä käyttöömme, ja pääsimme näin todella nopeasti näyttämään uuden business intelligence –strategiamme konkreettisia tuloksia.”

”Siinä missä perinteinen toimintamallimme perustui kertaluonteisiin kysymys-vastaus –tyyppisiin raportteihin esimerkiksi myynnistä tai tuotannosta, nyt Bronton raportointi ja ennustaminen perustuvat jatkuvaan prosessiin. Kyse on perustavanlaatuisesta muutoksesta ajattelussa ja toimintatavassa”, Pärssinen kuvailee. ”Meillä on nyt yhteinen, visuaalisesti näyttävä ja havainnollinen tapa esittää myyntiin, tuotantoon, rahoitukseen ja muihin toimintoihin liittyvät raportit ja menestysindikaattorit. Raportit ovat käyttäjien nähtävillä, ja nämä pystyvät halutessaan itse kaivautumaan yksityiskohtiin tai vaikkapa maantieteellisesti itseään kiinnostaviin alueisiin”, Pärssinen jatkaa.

Prosessiajattelu on tuonut mukanaan myös lähes reaaliaikaisen raporttien päivittymisen sekä ennustamisen. Siinä missä ennusteen tekemiseen ennen meni päivä viikossa, nyt riittää tunti. Myyntiluvut päivittyvät kahden tunnin välein, ja se on Pärssisen mukaan ”niin lähellä reaaliaikaista kuin meille on tarpeen”.

Lue alkuperäinen englanninkielinen artikkeli Tableaun sivuilta.

 

Jaa artikkeli:

Valikko